:: dobrý nápad :: úspora energie :: čistejšia príroda :: moderné bývanie ::

KONTAKTY

Realizácia rodinného domu so zníženou spotrebou energií na vykurovanie a prípravu teplej vody s trvalo udržatelnými architektonickými a ekologickými parametrami

Nami navrhované rodinné domy majú nízku spotrebu energií, sú realizované z prírodných materiálov a to prevažne z dreva. Vonkajšie fasády sú riešené viacvrstvovým zateplovacím systémom na minimalizovanie úniku tepla do exteriéru a s primeranou difúziou vodných pár z interiéru do exteriéru. Konecná povrchová úprava vonkajších stien je riešená silikátovým omietkovým systémom s ciastocným kamenným alebo keramickým obložením soklov a stien pri vstupe do rodinného domu. Interiérový obklad tvorí protipožiarny sádrokartonový panel hrúbky 12,5 mm. Zastrešenie stavby je šikmou alebo s plochou strechou. Krytina strechy môže byt keramická, plechová, z drevených alebo z kanadských šindlov. Ploché strechy majú živicnú krytinu (Fatrafol a pod.). Na realizáciu rodinného domu sú používané len certifikované stavebné materiály.

Ponúkané rodinné domy majú znížené náklady na bývanie vdaka použitiu obnovitelných zdrojov energií a najefektívnejšieho spôsobu riešenia vykurovania, prípravy teplej vody, varenia, osvetlenia a podla potreby aj vzduchotechniky a zavlažovania okrasných a zeleninových záhrad (tepelné cerpadlá, solárne panely, fotovoltaické panely, ELWA bloky a pod.) Výplne otvorov sú riešené na báze dreva (Euro okná, drevené dvere), alebo z plastov s 5 komorovými profilmi a podla potreby aj s trojitým zasklením (na zníženie prestupu tepla a zníženia hlucnosti).

Dalšou výhodou nami ponúkaných rodinných domov je maximálna snaha vyhoviet požiadavkám zákazníkov, preto každý rodinný dom je „šitý na mieru“, podla požiadaviek konkrétneho zákazníka. Takýto atypický spôsob navrhovania umožnuje optimálne dispozicné riešenie miestností, zvýšenie pohody bývania a kvalitný architektonický vzhlad rodinného domu a hlavne zníženie spotreby energií na prevádzku rodinného domu o cca 1/3 oproti doterajšiemu konvencnému spôsobu prevádzkovania rodinného domu.

Ak máte záujem o realizáciu nízko-energetického rodinného domu navrhnutého individuálne len pre Vás, alebo si chcete zmenit plánovanú realizáciu klasického murovaného rodinného domu na nízko-energetický rodinný dom môžete nás oslovit na nižšie uvedených kontaktných linkách:

Telefón/fax: 02 / 6428 1207
Mobil., telefón: 0903 115 176, 0904 33 19 14
E-mail: zelina@zelina.sk
http:www.zelina.sk